Pomoc Techniczna

Informację dla użytkowników sieci CFM:

Instalacja skryptu wykonywalnego do modyfikacji hosts:

Data aktualizacji skryptu 16.10.2018

Użytkownicy Microsoft Windows 7,8,10. Pobieramy plik hosts.bat i uruchamiamy jako administrator (klikamy prawy przycisk myszy na pliku wybieramy uruchom jako administrator).

Zalecane jest tymczasowe wyłączenie ochrony antywirusowej na komputerze.

Użytkownicy Microsoft Windows XP.  Pobieramy plik hosts.bat i uruchamiamy.

Zalecane jest tymczasowe wyłączenie ochrony antywirusowej na komputerze.