Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
03-729 Warszawa 4,
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
tel. 00 48 22 679 32 35
fax. 00 48 743 95 27
www.misje.pl
email: patronat@misje.pl
DEKLARACJA PATRONA MISYJNEGO


Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

E-mail

Pomoc duchową i materialną ofiaruję szczególnie polskiemu misjonarzowi/misjonarce którego (którą) sobie wybrałam (łem). Podaj imię i nazwisko misjonarza
lub
który (która) zostanie mi przydzielony przez Komisję Episkopatu Polski ds. MisjiDane osobowe
Wysyłając deklarację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji z siedzibą w Warszawie (03-697) przy ul. Byszewskiej 1 w celach związanych z oganizacją "PATRONATU MISYJNEGO" zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji z siedzibą w Warszawie (03-697) przy ul. Byszewskiej 1, jako administrator danych osobowych, informuje, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje Pani / Panu prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Kontakt do administratora danych email: admin@misje.pl