Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
03-729 Warszawa 4,
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
tel. 00 48 22 679 32 35
fax. 00 48 743 95 27
www.misje.pl
email: km@misje.pl
DEKLARACJA PATRONA MISYJNEGO


Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

E-mail

Pomoc duchową i materialną ofiaruję szczególnie polskiemu misjonarzowi/misjonarce którego (którą) sobie wybrałam (łem). Podaj imię i nazwisko misjonarza
lub
który (która) zostanie mi przydzielony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji